เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
     
 
 
 
เรียนภาษาอังกฤษ : การเขียนเชิงธุรกิจ Business Writing


เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อแนะนำ
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านหลักสูตร PGT2

รายละเอียดของหลักสูตร
การเขียน E-mail และจดหมายภาษาอังกฤษทางธุรกิจทั้งแบบที่เป็นทางการ (Formal Letter)
และไม่เป็นทางการ (Informal Letter) รวมถึงเรียนรู้มารยาท (Etiquette) และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน (Cross-Culture) ในการเขียนโต้ตอบกันทางธุรกิจ

การเขียนจดหมายซื้อ-ขาย เช่น จดหมายสั่งซื้อสินค้า

การเขียนจดหมายร้องทุกข์ (Complaint Letter) และการเขียนจดหมายเพื่อขอโทษ (Apology Letter) 

การเขียนบัตรเชิญในเทศกาลต่าง ๆ (Invitation)

การเขียนจดหมายสมัครงาน (Cover Letter)

การเขียนประวัติการทำงาน (Resume, Curriculum Vitae (CV) )

เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ (Business Grammar) คำศัพท์และสำนวนภาษาทางธุรกิจ
(Business Vocabularies & Expressions)

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถนำเอาหลักการไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้งานเขียนมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักมารยาทของการเขียน

 
         
       
         
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี