เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
     
 
 
 
เรียนภาษาอังกฤษ : ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ 2 Practical English Grammar Tense Usage 2


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก PGT1 สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่งานเขียนเชิงวิชาการ

ข้อแนะนำ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านหลักสูตร PGT1

รายละเอียดของหลักสูตร
การใช้คำกริยา (Verbal) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (Participle) เพื่อขยายคำนามว่าเป็น
ผู้กระทำเอง หรือถูกกระทำ

การใช้คำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบขั้นธรรมดา ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

การใช้กริยาช่วยประเภท Auxiliary Verb และ Modal Verb

รู้จักกับกริยาวลี (Phrasal verb) ที่เป็นสำนวน เพื่อประยุกต์ใช้กับงานเขียน

การเลือกใช้คำบุพบท (Preposition) ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

เรียนรู้ถึงหลักการเขียนเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อักษรตัวใหญ่ (Capitalization) รวมถึงการ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) ให้ถูกต้อง

เรียนรู้การเขียนรูปประโยคความซ้อน (Complex Sentence) และประโยคแบบผสม
(Compound Complex Sentence)

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามลำดับเหตุการณ์ (Tense)
และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar)

 
         
       
         
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี