เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
     
 
 
 
เรียนภาษาอังกฤษ : เทคนิคการอ่านและเพิ่มพูนคำศัพท์ Reading and Vocabulary Development


เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เช่นการอ่านจับใจความสำคัญ การแปลความจาก
เรื่องที่อ่าน และการเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม

ข้อแนะนำ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ในระดับ PGT2 ขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
หลักสูตรการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงธุรกิจ หรือเพื่อใช้ในการสอบ

รายละเอียดของหลักสูตร
เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มคำศัพท์ให้กับตัวเอง

เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

เรียนรู้วิธีการเดาคำศัพท์

ฝึกทักษะการอ่านอย่างรวดเร็ว (Scanning and Skimming)

ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อประเมินสิ่งที่อ่านและตัดสินได้ว่าสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอมีเหตุผล
น่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบข้อสอบที่เป็น
International exam เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
ใช้กับงานเขียนได้

 
         
       
         
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี