เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 

 
 
     
 
 
 
เรียนภาษาอังกฤษ : วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 3


เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนหลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบที่ผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งมักจะเกิดอยู่เสมอ ซึ่งแม้แต่เจ้าของภาษาเองก็มักจะผิดพลาดเช่นเดียวกัน

ข้อแนะนำ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ The Structure 1, 2, 3
และประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยวัดจากผลคะแนน Post-test ของหลักสูตร The Structure 3
ซึ่งไม่ควรต่ำกว่า 70%

รายละเอียดของหลักสูตร

เรียนรู้ข้อผิดพลาดทั่ว ๆ ไปที่มักจะเกิดขึ้นในงานเขียน (Common Sentence Errors)

- Subject-Verb Agreement

- Sentence Fragment

- Dangling and Misplaced Modifier

- Choppy Sentence

- Run-on and Run-together Sentence

- Faulty Coordination and Subordination

- Parallel Structure

- Over-Compound / Over-Complex

- Shift in Person, Number, Tense, Voice, Mood

- Omission

- Split Infinitive

เป้าหมาย

  • นำหลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษ และรู้ถึงวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

  • นำไปใช้ในการสอบ และการทำงานได้
 
         
     
 
         
 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี