Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
 
 
 
1 2
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 

       The Structure คือสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ในการสอน
       ให้กับกลุ่มผู้เรียนทั้งในระดับ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำของประเทศ ตลอดระยะเวลา 15 ปี
       ที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหาในการเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ตลอดจนทราบแนวคิด
       หรือพฤติกรรมมการใช้ภาษาอังกฤษที่มักยึดหลักตามแบบภาษาไทย ดังนั้นทีมคณาจารย์ของทางสถาบันฯ จึงรวบรวมประสบการณ์
       ความเข้าใจ รวมถึงเทคนิคในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง ที่สถาบันอื่นใดไม่กล้าเลียนแบบไว้
       ในหลักสูตร "The Structure" หนึ่งเดียวของเรา ที่กล้าการันตีผลว่า "ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงิน" โดยวัดผลได้จากจำนวนผู้เรียน
       ที่ได้รับการบอกต่ออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 
     
   
        
      ทางสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เน้นการสอนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
      ซึ่งเมื่อผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การประยุกต์ใช้กับการสอบจึงไม่ใช่เรื่องยาก
 
     
   
        
      ทางสถาบันฯ รับสมัครผู้เรียนโดยไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษา สำหรับในกรณีการเรียนที่เรียนกันเป็นกลุ่ม
      ทางสถาบันฯ จำเป็นต้องจัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
     
   
        
      ผู้เรียนต้องทราบวัตถุประสงค์ในการเรียนก่อน ว่าต้องการนำไปใช้ทำอะไร และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
      ต้องสอบวัดระดับเพื่อการประเมินผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสม
 
     
   
        
      ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคน สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษน้อย
      จำเป็นต้องได้รับการปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นก่อนซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนมากกว่า
      ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีกว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนขาดไม่ได้ก็คือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน
      ใช้งานภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ดังนั้นทุกหลักสูตรของสถาบันฯ จึงเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และฝึกการใช้งานจริง
      พร้อมประเมินผลให้แก่ผู้เรียน
 
     
   
         
       แน่นอนครับ! ทางสถาบันฯ มั่นใจในเนื้อหาหลักสูตร และทีมคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านล้วนมีความเป็นมืออาชีพด้านการสอน        
       และพร้อมทุ่มเทที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ เราจึงกล้าการันตีผลการเรียนของผู้เรียน
       ซึ่งการการันตีผล หรือรับรองผลเพื่อคืนเงินค่าเรียนนั้น ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เรียนที่เข้าเรียนครบตามจำนวน-       
       ชั่วโมงเรียนทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร และส่งงานครบตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหลักสูตรเท่านั้น
 
 


 
 
 
     
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)