กรอกข้อมูลของคุณได้เลยค่ะ
ชื่อ-สกุล : *
อายุ : *
อีเมล : *
อาชีพ : *
โทรศัพท์มือถือ : *
ที่อยู่ : *
จังหวัด/เขต :
*

 จงเลือกข้อความภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีความหมายเดียวกับข้อความภาษาไทย 

 

 1) หล่อนได้ใช้ร่มของหล่อนเป็นอาวุธใช่ไหม
  a)  Is she use umbrella of her as a weapon?
  b)  Is she used her umbrella as a weapon?
  c)  Did she use her umbrella as a weapon?
 
 2) ฉันทำงานหนักกว่าเขา
  a)  I work harder than him do.
  b)  I work harder than he does.
  c)  I work harder than he.
 
 3) การขับรถทุกวันนั้นมันทำให้น่าเบื่อ
  a) To drive every days it makes boring
  b) Drive every days that it make boring
  c) Driving every day is boring
 
 4) ผมซื้อนาฬิกาทองให้พ่อของผมเมื่อวานซืนนี้
  a) I bought my father a gold watch the day before     yesterday.
  b) I bought a gold watch give my father the day before     yesterday.
  c) I bought a golden watch my father the day before     yesterday.
 
 5) งานเลี้ยงวันเกิดของจิมเริ่มตอนหกโมงใช่ไหม
  a) Is the birthday party of Jim's started at six o'clock?
  b) Does Jim's birthday party start at six o'clock?
  c) Is the party of Jim's birthday start at six o'clock?
 
 6) แอนนาได้ทำโทรศัพท์มือถือของเธอหายไปเมื่อเช้านี้
  a) Anna losed her mobile phone in this morning
  b) Anna made hers mobile phone lose in this morning
  c) Anna lost her mobile phone this morning
 
 7) มีคำว่า the กี่คำในประโยคนี้
  a) How many word 'the' there are in this sentence?
  b) How many the's are there in this sentence?
  c) How many the there are in this sentence?
 
 8) โทนี่เคยชินกับการตื่นนอนสายใช่ไหม
  a) Does Tony use to get up lately?
  b) Does Tony use to getting up late?
  c) Is Tony used to getting up late?
 
 9) เจนนี่เคยมาโรงเรียนสายใช่ไหม
  a) Is Jenny used to coming late to school?
  b) Did Jenny use to come late to school?
  c) Is Jenny used to coming lately to school?
 
 10) คุณกำลังคุยกับคนผู้ซึ่งทำงานกับพ่อของคุณอยู่ใช่ไหม
  a) Are you talking to a person who works with your     father?
  b) You are talking to a person whom work with your     father?
  c) Are you talking to a person whom works with your     father?
 
 11) ทางเราประสบปัญหาอย่างมากกับคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ของเรามานาน
       อย่างต่อเนื่อง
  a) We've experience a lot of difficulties with new system     computer of ours
  b) We've been having a lot of difficulties with our new     computer system.
  c) We've been experience a lot of difficulties with our     system of new computer.
 
 12) วันหนึ่งเขาก็จะเสียใจที่เขาทำกับฉันได้เลวร้ายขนาดนี้
  a) One day he will sorry that he make me so badly.
  b) One day he'll be sorry he treated me so badly.
  c) One day he so will sorry that he do with me so badly.
 
 13) คุณช่วยบอกทางไปสถาบันภาษาเดอะสทรัคเชอร์ให้ผมได้ไหมครับ
  a) Could you please tell me the way to the Structure     
    Language Institute?
  b) You help me tell the way to go the Structure
    Language Institute?
  c) Can you tell the way to go the Structure Language     Institute to me?
 
 14) คุณช่วยถามเขาหน่อยได้ไหมว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนหรือ
  a) Could you ask he where is he study English?
  b) Could you please ask him where he has studied
    English?
  c) Could you ask he where has he studied English?
 
 15 ผมบอกคุณไปแล้วนี่ว่าผมเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา
     เดอะสทรัคเชอร์
  a) I said you that I am study English at The Structure.
  b) I told you I have studied English at The Structure
  c) I already said you that I was studied English at The     Structure
 
 16) คำแนะนำของผมก็คือว่าเราควรเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการตลาด
  a) The suggestion of me is that we should change the     strategy marketing.
  b) The suggestion of mine is that we should change the     marketing of strategy.
  c) My suggestion is that we should change the
    marketing strategy.
 
 17) ถึงแม้ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่เขาก็ยัง
      ไม่สามารถ พูด และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  a) Although he has studied English for many years, but
    he cannot speak and write effectively.
  b) Though he has studied English for many years, but
    he can't speak and write effectively.
  c) Even though he has studied English for many years,
    he cannot speak and write effectively.
 
 18) เราได้ส่งจดหมายให้คุณเมื่อวานนี้ ซึ่งแจ้งการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเรา
  a) We sent a letter to you yesterday which informed
    the open of our new product.
  b) We sent you a letter yesterday that informs the
    launch of new product of us.
  c) Yesterday we sent you a letter that informs the     opening of our new product.
 
 19) คุณจะได้เห็นผลิตภัณฑ์นี้โฆษณาทุกที่ที่คุณไป
  a) You will see this product is advertising wherever you
    go.
  b) You will see this product advertised everywhere you
    go.
  c) You will see this product advertising wherever you
    go.
 
 20 ) ชายชราคนที่เจอผมที่สนามบินได้ให้เงินจำนวนนี้แก่ผม
  a) The old man the person met me at the airport give
    the money to me.
  b) The old man the person who met me at the airport
    give the money to me.
  c) The old man who met me at the airport gave me the     money.