เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
 
 
Phone : 02 245 1781 : Mobile : 0852 103 103
หน้าแรก หลักสูตรภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถาบัน ราคาและโปรโมชั่น คำถามที่พบบ่อย อาจารย์ผู้สอน  
 
 
เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด Intensive English
เรียนภาษาอังกฤษเชิงประยุกต์ Practical English Usage
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation
เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษ Special Courses
เรียนภาษาอังกฤษ เดอะสทัครเชอร์สิทธิพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ
1 2
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
แต่งประโยคภาษาอังกฤษไม่ได้

จากการทดสอบผู้เรียนคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า 90% ไม่สามารถนำคำศัพท์มาแต่งประโยคอย่างง่าย (Simple Sentence) ได้อย่าง
ถูกต้องแม้ว่าจะได้รู้ความหมายของคำศัพท์นั้นแล้วก็ตาม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ใช้งานภาษาอังกฤษคนไทยส่วนใหญ่
เวลาจะแต่งประโยค ภาษาอังกฤษ จะต้องนึกภาษาไทยขึ้นมาก่อน และแต่งประโยคแบบเทียบคำต่อคำ
เช่นเดียวกับการใช้
โปรแกรมแปลภาษาที่แปลออกมาแล้ว ไม่ได้ความหมายที่ถูกต้อง หลักสูตร The Structure (วิธีสร้างประโยคภาษาอังกฤษ)
จะช่วยให้ ้ผู้เรียนเข้าใจวิธีเรียงคำในประโยคภาษาอังกฤษ ทั้งประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม เข้าใจความเหมือน และความต่าง
ของภาษาอังกฤษ กับภาษาไทย ซึ่งจะช่วยปรับกระบวนความคิดดังกล่าว ให้สามารถคิดออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

 
 
 
 
     
 

พูดไม่ชัด ฟังไม่ออก
ผู้เรียนคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า 90% มักจะฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไร แม้ว่าจะเคยรู้คำศัพท์นั้นเป็นอย่างดีมาแล้วก็ตาม การฝึก
ออกเสียง ถือว่า เป็นปฐมบท ของการเรียนรู้ในเรื่องการฟัง และการพูดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเหมาะกับผู้เรียนที่เป็น
นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัย และทุก ๆ ท่านที่สนใจเรียนรู้การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้องและเพื่อเตรียมสอบทักษะด้าน Listening และ Speaking ไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, TOEFL,

การฝึกการออกเสียงจะเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษาอังกฤษ คือ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ ไปจนถึงในระดับคำ และประโยค
เพื่อเป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการออกเสียงของผู้เรียนให้เป็นธรรมชาติตามแบบเจ้าของภาษา (Natural Speech) ซึ่งจะมีวิธีการพูด
ที่ไวมาก ซึ่งเป็นปัญหามากสำหรับคนไทยทำให้สื่อสารกับชาวต่างชาติไม่เข้าใจ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้เรียน
ที่ต้องการเสริมศักยภาพในการฟังของผู้เรียนเองโดยเรียนผ่านทางบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันเดอะสทรัคเชอร์ | หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรเรียนแบบส่วนตัว | ราคาหลักสูตร | ตารางเรียน
ทดลองเรียนฟรี | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสถาบัน | แผนผังเว็บไซต์
Copyright © The Structure Company Limited
Century The Movie Plaza (ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ) ชั้น 4 เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Contact 0 2245 1781 (Call center)
เรียนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี